Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 1–2 (2005 p.)

Зміст

Волкогон В. В.
Мікробіологія у сучасному аграрному виробництві

     Повний текст:    
 

ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Надкерничний С. П., Копилов Є. П.
Застосування мікробного препарату хетоміка як засобу підвищення урожайності ярого ячменю

     Повний текст:    
 

Петрук Т. В., Козирицька В. Є., Валагурова О. В., Іутинська Г. О.
Ліпіди авермектинсинтезуючого штаму Streptomyces avermitilis УКМ Ас 2161

     Повний текст:    
 

Ковалевська Т. М., Горбань В. П., Надкернична О. В., Бардаков А. Г.
Вплив фундазолу та ризоторфіну на продуктивність симбіозу бульбочкових бактерій з рослинами люпину

     Повний текст:    
 

Толкачов М. З., Дідович С. В., Бутвіна О. Ю.
Динаміка формування та функціонування симбіотичної системи двох сортів нуту за різних умов азотного живлення

     Повний текст:    
 

Курдиш І. К., Рой А. О., Булавенко Л. В., Бега З. Т., Плаксюк В. М., Чуйко Н. В., Царенко І. Ю.
Фосфатмобілізуючі бактерії як компоненти гранульованих мікробних препаратів комплексної дії на рослини

     Повний текст:    
 

Волкогон В. В.
Особливості взаємодії Azospirillum sp. з рослинами стоколосу за умови штучної бактеризації

     Повний текст:    
 

Козар С. Ф.
Біологічна ефективність комплексного застосування мікробних препаратів

     Повний текст:    
 

Христенко С. І., Скрильник Є. В., Байдюк Т. О., Найдьонова О. Є.
Вплив спалювання соломи на біологічні показники чорнозему типового

     Повний текст:    
 

Надкернична О. В.
Азотфіксуючі мікробно-рослинні симбіози

     Повний текст:    
 

МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ ТВАРИН

Дерев’янко С. В., Дяченко Г. М., Божок Л. В., Прокопенко О. І., Пономаренко В. П.
Ефективність пробіотичного препарату БПС-44

     Повний текст:    
 

Ільїних В. В., Дяченко Г. М., Дмитрук О. М.
Чутливість мікобактерій, виділених від великої рогатої худоби, до протитуберкульозних препаратів

     Повний текст:    
 

Сорока В. І., Бокун А. О., Дерев'янко С. В., Бова Т. О., Божок Л. В.
Джерела поширення та фактори передачі ентеровірусів свиней

     Повний текст:    
 

Бова Т. О., Дерев’янко С. В., Сорока В. І.
Оптимізація твердофазного імуноферментного аналізу для індикації тешовірусів свиней

     Повний текст:    
 

ВІРУСОЛОГІЯ РОСЛИН

Зарицький М. М., Петренко О. М.
Електронномікроскопічні дослідження апікальних меристем картоплі, враженої Х, М і S-вірусами картоплі та вплив хіміотерапії на процес оздоровлення

     Повний текст:    
 

Мамчур О. Є., Дмитрук О. О., Коломієць Л. П.
Метод отримання препаратів М-вірусу картоплі для виробництва діагностичної сироватки

     Повний текст:    
 

Волкова І. В., Коломієць Л. П.
Особливості імуноферментного аналізу рослин картоплі культури in vitro

     Повний текст:    
 

Демчук І. В., Петренко О. М., Зарицький М. М.
Використання мериклональної мінливості оздоровлених регенерантів для підвищення якості вихідного матеріалу картоплі

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017