Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 3 (2006 p.)

Зміст

ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Іутинська Г. О.
Шляхи регулювання функцій мікробних угруповань ґрунту в аспекті біологізації землеробства і стійкого розвитку агроекосистем

     Повний текст:    
 

Волкогон В. В., Димова С. Б., Мамчур А. Е.
Особенности взимоотношений бактерий рода Azospirillum с растениями картофеля, культивируемыми in vitro

     Повний текст:    
 

Курдиш І. К., Белогубова О. М., Рой А. О., Бега З. Т., Чуйко Н. В., Булавенко Л. В., Царенко І. Ю.
Вплив бактеріальних препаратів комплексної дії на розвиток огірків та їх урожайність при вирощуванні у теплиці

     Повний текст:    
 

Шерстобоєв М. К., Мельничук Т. М., Мельник Л. І.
Методичні аспекти вивчення асоціативності бактерій до рослин пшениці та ячменю

     Повний текст:    
 

Дідович С. В., Портянко С. І., Дідович О. М., Толкачов М. З.
Вплив мінерального азоту на ефективність симбіозу нуту (Cіcer arіetіnum) з Mesorhіzobіum cіcerі

     Повний текст:    
 

Гончар Ю. О., Надкернична О. В., Волкова І. В.
Явище паранодуляції на коренях шовковиці

     Повний текст:    
 

Волкогон К. І., Луценко Н. В.
Особливості біологічної трансформації азоту і фосфору в ризосфері ярого ячменю при застосуванні мікрогуміну

     Повний текст:    
 

МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ ТВАРИН

Дяченко Г. М., Кравченко Н. О.
Досягнення і проблеми у діагностиці туберкульозу сільськогосподарських тварин

     Повний текст:    
 

Агеєв В. О., Смольський О. С., Смольська Т. М., Дерев’янко С. В., Божок Л. В.
Вплив пробіотика БПС-44 на стан антиоксидантної системи організму коропа

     Повний текст:    
 

Бова Т. О., Сорока В. І.
Результати апробації імуноферментної тест-системи для виявлення імуноглобулінів класу G до вірусу хвороби тешена в сироватках крові свиней

     Повний текст:    
 

МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ РОСЛИН

Машко Н. О., Патика Т. І., Надкерничний С. П.
Біопрепарат бацилотурінг для захисту рослин від комах-шкідників

     Повний текст:    
 

Демчинська М. І., Демчук І. В.
Ендофітна мікрофлора культури тканин картоплі

     Повний текст:    
 

Загородній Ю. В., Бойко А. Л.
Метод дослідження закономірностей інфекційних процесів в агроценозах на основі математичного моделювання

     Повний текст:    
 

Щербатенко I. С., Гордєйчик О. І. , Олещенко Л. Т.
Подолання стерильності міжвидових гібридів тютюну, стійких до вірусу бронзовості томатів

     Повний текст:    
 

Дмитрук О. О., Мамчур О. Є., Коломієць Л. П.
Отримання біологічних компонентів тест-ситем ІФА для діагностики вірусу аукуба мозаїки картоплі (Potato aucuba mosaic virus)

     Повний текст:    
 

МЕТОДИ

Мамчур О. Є., Дмитрук О. О., Коломiєць Л. П., Зарицький М. М.
Метод отримання очищених препаратів вірусів рослин

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017