Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 4 (2006 p.)

Зміст

Патика В. П., Патика М. В.
Біопрепарати в біоорганічному землеробстві

     Повний текст:    
 

Волкогон В. В.
Мікробні препарати як фактор підвищення засвоюваності рослинами мінеральних добрив

     Повний текст:    
 

Курдиш І. К., Гордієнко А. С.
Взаємодія мікроорганізмів з глинистими мінералами як основа створення гранульованих бактеріальних препаратів комплексної дії для рослинництва

     Повний текст:    
 

Коць С. Я., Сытников Д. М., Маличенко С. М., Воробей Н. А.
Жизнеспособность и эффективность Bradyrhizobium japonicum при различных технологиях изготовления бактериальных препаратов

     Повний текст:    
 

Надкернична О. В., Ковалевська Т. М., Крутило Д. В., Горбань В. П., Воробей В. С.
Вплив активних штамів бульбочкових бактерій на продуктивність бобових рослин

     Повний текст:    
 

Кругова О. Д., Мандровська Н. М., Коць С. Я.
Вплив синтетичного полісахариду на ефективність симбіозу та активність пероксидази й каталази у рослин гороху і сої

     Повний текст:    
 

Мохова С. В., Мельникова Н. В., Суховицкая Л. А.
Селекция азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих микрооргазизмов, обеспечивающих повышение урожайности и устойчивости к болезням льна-долгунца

     Повний текст:    
 

Камінський В. Ф.
Вплив інокулювання насіння на продуктивність сої у північному Лісостепу України

     Повний текст:    
 

Малиновская И. М.
Влияние физиологического состояния культуры Bradyrhizobium japonicum на ее способность вступать в симбиотические отношения с растением-хозяином

     Повний текст:    
 

Дімова С. Б., Волкогон В. В., Луценко Н. В.
Технологічні особливості виготовлення та застосування нового біологічного препарату біограну

     Повний текст:    
 

Пищур І. М., Овчарова О. П.
Вплив протруйників насіння зернових колосових культур на властивості біоагентів мікробних препаратів

     Повний текст:    
 

Токмакова Л. М.
Мікробні препарати для поліпшення фосфорного живлення, підвищення урожайності та цукристості коренеплодів цукрових буряків

     Повний текст:    
 

Лапа С. В., Житкевич Н. В., Жмурко Л. Г.
Ефективність використання Bacillus amyloliguefaciens та Bacillus subtilis для захисту сої від бактеріальних хвороб

     Повний текст:    
 

Дідович С. В., Толкачов М. З., Каменєва І. О.
Ефективні штами Mesorhizobium ciceri для виготовлення ризобофіту під нут (Cicer arietinum)

     Повний текст:    
 

Білявська Л. О., Козирицька В. Є., Валагурова О. В., Іутинська Г. О.
Вплив композиційних мікробних препаратів на мікрофлору ризосфери пшениці ярої

     Повний текст:    
 

Драч Ю. О., Бітюкова Л. Б., Дегодюк С. Е.
Ефективність нових органо-мінеральних добрив на основі консорціумів мікроорганізмів при вирощуванні кукурудзи на сірому лісовому ґрунті

     Повний текст:    
 

Драговоз І. В., Волкогон М. В., Богданович А. В., Яворська В. К.
Вплив препарату біовітрекс на урожайність озимої пшениці

     Повний текст:    
 

Черницький Ю. О.
Вплив мікробних препаратів на вміст хлорофілу в листках озимої пшениці

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017