Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 5 (2007 p.)

Зміст

Гуральчук Ж. З., Дель Валь К., Бареа Х. М., Аскон-Агилар К.
Вплив інокуляції арбускулярними мікоризними грибами на стійкість рослин люцерни до дії важких металів та Арсену

     Повний текст:    
 

Ісаєнко В. М., Патика В. П.
Екологічна роль авермектинів у формуванні збалансованих агроекосистем

     Повний текст:    
 

Волкогон В. В., Дімова С. Б., Штанько Н. П., Волкогон К. І., Луценко Н. В.
Вплив біологічного препарату біограну на продуктивність овочів

     Повний текст:    
 

Гордиенко А. С., Дыренко Д. И., Бега З. Т., Курдиш И. К.
Адгезия на корнях огурцов бактерий — компонентов препаратов для растениеводства

     Повний текст:    
 

Ямборко Н. А., Петрук Т. В.
Генетична і біологічна активність аверкому та регуляторів росту рослин

     Повний текст:    
 

Сафронова Г. В., Суховицкая Л. А., Короленок Н. В.
Влияние инокулянтов и пестицидов на развитие бобово-ризобиального симбиоза и продуктивность зернобобовых растений

     Повний текст:    
 

Леонова Н. О., Титова Л. В., Танцюренко О. В., Антипчук А. Ф., Іутинська Г. О.
Ефективність застосування нітрагіну і регуляторів росту рослин при вирощуванні сої

     Повний текст:    
 

Гончар Ю. О., Надкернична О. В., Олексійченко Н. О.
Новий бактеріальний препарат ризобразин для підвищення врожайності шовковиці

     Повний текст:    
 

Рой А. О., Царенко І. Ю., Захарченко В. О, Курдиш І. К.
Вплив гранульованих бактеріальних препаратів комплексної дії на розвиток деяких хвойних рослин

     Повний текст:    
 

Орлова Н. С., Шевцова Л. П., Каневская И. Ю., Чернева И. Н., Никифоров В. В.
Продуктивность агрофитоценозов тритикале и экономическая эффективность применения экстрасола и селената натрия

     Повний текст:    
 

Малиновська І. М., Черниш О. О., Юла В. М., Романчук О. П.
Вплив передпосівної бактеріальної обробки насіння ярої пшениці на її врожайність

     Повний текст:    
 

Нарушева Е. А., Юрченко Е. С., Никифоров В. В.
Эффективность применения биопрепаратов при возделывании гречихи в Саратовском Правобережье

     Повний текст:    
 

Шевчук М. Й., Дідковська Т. П.
Ефективність застосування бактеріальних препаратів

     Повний текст:    
 

Тарасенко П. В., Никифоров В. В.
Эффективность применения биопрепарата БисолбиСан на светло-каштановых почвах Сухостепной зоны Саратовского Заволжья

     Повний текст:    
 

Тарарико Ю. А., Барановская Н. А.
Малозатратные приемы улучшения фитосанитарного состояния посевов и повышения плодородия почвы

     Повний текст:    
 

Крючкова Л. О., Маковейчук Т. І.
Стимулювання ростових процесів та підвищення стійкості проти хвороб у проростках озимої пшениці під впливом регуляторів росту природного походження

     Повний текст:    
 

Воцелко С. К., Лапа С. В., Данкевич Л. А.
Роль обробки насіння бобових культур біологічним препаратом ЕПАА у підвищенні імунітету та продуктивності рослин

     Повний текст:    
 

Кузнєцова Л. М., Конопльова Г. М.
Активні штами ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis з комах природних популяцій

     Повний текст:    
 

Харіна А. В., Скрипов В. Г., Будзанівська І. Г., Ковальчук М. В., Козировська Н. О., Поліщук В. П.
Вплив ризобактерій на розвиток інфекції, викликаної вірусом зеленої крапчастої мозаїки огірка на рослинах Сucumis sativus

     Повний текст:    
 

Курнаєв О. М., Нікітенко Л. Г., Сироватко К. М.
Бактеріальні препарати при заготівлі силосу

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017