Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 6 (2007 p.)

Зміст

ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Надкернична О. В.
Функціонування асоціативної системи діазотрофи – озиме жито залежно від сортових особливостей рослин

     Повний текст:    
 

Кругова О. Д., Мандровська Н. М.
Нодуляційна конкурентна здатність Tn5-мутантів Rhizobium leguminosarum bv. viciae

     Повний текст:    
 

Волкогон В. В., Бакун О. I., Волкогон К. I., Штанько Н. П., Дульнєв П. Г.
Вплив триману-1 на процес асоціативної азотфіксації та розвиток азотфіксувальних бактерій у кореневій зоні ячменю

     Повний текст:    
 

Василюк В. М., Маменко П. М., Береговенко С. К.
Дослідження симбіотичних властивостей Tn5-мутантів бульбочкових бактерій сої

     Повний текст:    
 

Малиновська І. М.
Динаміка формування мікробіоценозу ризосфери рослин сої, бактеризованих азотфіксувальними і фосфатмобілізувальними мікроорганізмами

     Повний текст:    
 

Дідович С. В.
Оптимізація азотного і фосфорного живлення нуту

     Повний текст:    
 

Пищур І. М., Волкогон К. І., Косенко Л. В.
Ефективність мікрогуміну за сумісної обробки насіння ярого ячменю з раксилом

     Повний текст:    
 

Крутило Д. В.
Вивчення мікрофлори насіння сої як одного з ймовірних факторів розповсюдження Bradyrhizobium japonicum

     Повний текст:    
 

Гончар Ю. О.
Скринінг діазотрофів, що здатні утворювати ефективні асоціації з рослинами пшениці

     Повний текст:    
 

Борулько Р. О.
Агроекологічні аспекти використання мікробного препарату біограну для кукурудзи

     Повний текст:    
 

Воробей В. С., Ковалевська Т. М., Рахметов Д. Б.
Вплив штамів Rhizobium galegae на розвиток рослин козлятника лікарського першого та другого років вирощування

     Повний текст:    
 

Жеребор Т. А., Козар С. Ф., Усманова Т. О.
Вплив лектину картоплі на ростову активність діазотрофів

     Повний текст:    
 

Халеп Ю. М., Веремейчик Н. М., Горбань В. П., Крутило Д. В.
Економічне обґрунтування доцільності застосування біопрепаратів при вирощуванні бобових культур

     Повний текст:    
 

МІКРОБІОЛОГІЯ ТВАРИН

Андреева Н. А., Сергиевская М. О., Патыка В. Ф.
Клинические показатели крови дельфинов-афалин при бактериемии

     Повний текст:    
 

Дяченко Г. М., Кравченко Н. О., Головач О. В., Дмитрук О. М.
Ефективний бактеріальний засіб «Антимишин» для захисту врожаю від мишоподібних гризунів

     Повний текст:    
 

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Демчук І. В., Зарицкий М. М.
Ефективність оздоровлення сортів картоплі біотехнологічними методами

     Повний текст:    
 

ІСТОРІЯ НАУКИ

Баранкова Н. О.
Внесок професора М. В. Рево у вивчення інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин і людини

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017