Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 7 (2008 p.)

Зміст

ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Алещенкова З. М., Суховицкая Л. А., Сафронова Г. В., Мельникова Н. В., Короленок Н. В.
Спонтанные эндомикоризные структуры в корнях ячменя, льна-долгунца и гороха: количественный учет, выделение и оценка влияния искусственной микоризации в условиях лабораторной модели

     Повний текст:    
 

Мельничук Т. М.
Хемотаксис у ризобактерій до ексудатів овочевих рослин на агаризованих середовищах

     Повний текст:    
 

Елланська Н. Е., Карпенко О. Ю., Юношева О. П., Хохлова І. Г.
Активність мікробного угруповання ризосфери кукурудзи за різних типів сівозмін

     Повний текст:    
 

Козар С. Ф., Усманова Т. О.
Регулювання ростової активності популяцій промислових штамів Bradyrhizobium japonicum в умовах in vitro

     Повний текст:    
 

Шерстобоева Е. В., Чабанюк Я. В., Федак Л. И.
Биоиндикация экологического состояния почв

     Повний текст:    
 

Волкогон В. В., Бердніков О. М., Волкогон К. І., Штанько Н. П.
Технологічні особливості створення нового біологічного препарату мікрогуміну

     Повний текст:    
 

Білявська Л. О., Калмикова Н. О., Лінік В. В., Козирицька В. Є., Валагурова О. В., Іутинська Г. О.
Аверком — новий вітчизняний препарат нематоцидної і фітостимулювальної дії

     Повний текст:    
 

Лактионов Ю. В., Кожемяков А. П., Попова Т. А.
Создание новых форм препаратов симбиотических и ассоциативных ризобактерий с повышенной эффективностью

     Повний текст:    
 

Малиновская И. М.
Динамика численности микроорганизмов отдельных эколого-трофических групп при хранении образцов серой лесной почвы

     Повний текст:    
 

Баранська М. І.
Здатність штаму Enterobacter nimipressuralis 32-3 приживатися у ризосфері ярих зернових

     Повний текст:    
 

Локоть О. Ю., Корнута Ю. П.
Мікробні препарати у технологіях вирощування льону-довгунця

     Повний текст:    
 

Михалків Л. М., Коць С. Я., Якимчук Р. А.
Продуктивність люцерни в умовах недостатнього водозабезпечення за обробки регуляторами росту рослин

     Повний текст:    
 

Скачок Л. М., Потапенко Л. В., Ярош Т. М.
Ефективність біологічних добрив і стимуляторів росту на польових культурах

     Повний текст:    
 

Стамбульська У. Я., Лущак В. І.
Вплив місцевих штамів Rhizobium leguminosarum bv. viciae на рослини гороху посівного

     Повний текст:    
 

Корнійчук М. С., Поліщук С. В., Жмурко Л. Г., Житкевич Н. В., Данькевич Л. А.
Вплив регуляторів росту на розвиток бактеріальних хвороб сої

     Повний текст:    
 

Крутило Д. В.
Бульбочкові бактерії — гетеротрофний та симбіотрофний способи життя

     Повний текст:    
 

ВІРУСОЛОГІЯ РОСЛИН

Коломієць Л. П.
Характеристики вірусів, що уражують картоплю

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017