Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 8 (2008 p.)

Зміст

ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Аутко А. А., Суховицкая Л. А., Сафронова Г. В., Аутко Ан. А., Позняк О. В., Короленок Н. В.
Микробные препараты как факторы регулирования численности агрономически ценных микроорганизмов в почве и ризосфере овощных культур

     Повний текст:    
 

Volkogon V. V.
Тhe increase of physiological optimum of nitrogen for plants by inoculation and use of plant growth regulators

     Повний текст:    
 

Коць С. Я., Маліченко С. М., Маменко П. М., Дрозденко Г. М.
Перспективність використання Tn5-мутантів ризобій при виготовленні бактеріальних добрив

     Повний текст:    
 

Чайковська Л. О., Баранська М. І., Овсієнко О. Л., Якубова Е. Р.
Вплив фосфатмобілізувальних бактерій на активність мікрофлори темно-каштанового ґрунту в ризосфері ячменю ярого

     Повний текст:    
 

Даценко В. К., Мельник В. М., Коць С. Я., Омельчук С. В.
Фізіологічна взаємодія сої з новими Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum

     Повний текст:    
 

Малиновская И. М.
Влияние системы удобрений на количество фосфатмобилизирующих микроорганизмов в черноземе луговом

     Повний текст:    
 

Воробей Ю. О., Надкернична О. В., Шаховніна О. О., Ушакова М. А., Леонов О. Ю.
Створення ефективних асоціацій «пшениця яра – діазотрофи роду Azospirillum»

     Повний текст:    
 

Трепач А. О., Токмакова Л. М., Близнюк Н. М.
Фітогормональна активність штамів Rhizobium radiobacter

     Повний текст:    
 

Клименко О. Е., Клименко Н. И., Каменева И. А., Куликова Т. Д., Клименко Н. Н.
Воздействие микробных препаратов на рост и развитие плодовых саженцев

     Повний текст:    
 

Дерев’янський В. П., Власюк О. С.
Ефективність застосування мікробних препаратів, макро- і мікроелементів та гербіцидів при вирощуванні сої

     Повний текст:    
 

Дідович С. В., Толкачов М. З., Бутвіна О. Ю.
Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах України

     Повний текст:    
 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Кузнецова Л. Н., Крыжко А. В., Алексеенко О. П.
Штаммы энтомопатогенных бактерий Bacillus thuringiensis для производства биопрепаратов в Украине

     Повний текст:    
 

Венгер В. М., Якубенко І. В., Ільїнська М. М., Надкерничний С. П.
Ефективність застосування мікробних препаратів у системі захисту хмелю від збудників кореневих гнилей

     Повний текст:    
 

Омельянець Т. Г., Головач Т. М.
Вплив мікробних пестицидів на санітарний стан ґрунту

     Повний текст:    
 

Пархоменко А. Л., Лесовой Н. М.
Современное состояние и перспективы биологического контроля численности картофельной моли (Phtorimea operculella Zel.) в зоне степи Украины

     Повний текст:    
 

ВІРУСОЛОГІЯ РОСЛИН

Тряпіцина Н. В.
Оцінка рівня асоціації між вірусами при мультивірусному інфікуванні насаджень вишні та черешні

     Повний текст:    
 

ІСТОРІЯ НАУКИ

Вергунов В. А.
Україна та Франція у житті та творчому доробку нобелівського лауреата І. І. Мечникова (1845–1916): невідома архівна сторінка історії вітчизняної агробіології

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017