Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 10 (2009 p.)

Зміст

ЗАГАЛЬНА І ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Волкогон В. В., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Комок М. С., Штанько Н. П.
Особливості процесу денітрифікації в агроценозах за впливу мінеральних добрив та мікробних препаратів

     Повний текст:    
 

Маліченко С. М., Даценко В. К., Маменко П. М., Коць С. Я.
Ефективність різних способів інокуляції сої бульбочковими бактеріями

     Повний текст:    
 

Мельничук Т. М.
Селекція асоціативних з овочевими рослинами мікроорганізмів

     Повний текст:    
 

Чайковська Л. О., Баранська М. І.
Вплив регулятора росту рослин Біолану на фітогормональну активність Еnterobacter nimipressuralis 32-3

     Повний текст:    
 

Крутило Д. В.
Біологічні властивості бульбочкових бактерій сої з різною швидкістю росту

     Повний текст:    
 

Москалець В. В.
Екологічні аспекти формування високопродуктивної бобово-ризобіальної системи Glycіne max – Bradyrhіzobіum japonіcum

     Повний текст:    
 

Пархоменко Т. Ю.
Особенности влияния новых штаммов микроорганизмов с антагонистическими свойствами к фитопатогенам на эпифитную микрофлору семян и развитие растений томата

     Повний текст:    
 

Горбань В. П.
Порівняння ефективності R- та S-форм штаму Azospirillum brasilense 18/2

     Повний текст:    
 

Каменєва І. О.
Вплив вермикуліту на ріст і зберігання Mesorhizobium ciceri H-12 у гетерофазному препараті

     Повний текст:    
 

Алексєєнко Н. В.
Вплив мікроорганізмів — антагоністів фітопатогенів на епіфітну мікрофлору та посівні властивості насіння нуту

     Повний текст:    
 

Дерев’янський В. П., Власюк О. С.
Продуктивність сої залежно від застосування вапнякових добрив, мікробних препаратів, макро- і мікроелементів

     Повний текст:    
 

Хоменко Г. В., Бердніков О. М., Потапенко Л. В., Гапон О. Г., Лавська В. П.
Ефективність застосування Діазофіту в різних системах удобрення при вирощуванні пшениці ярої

     Повний текст:    
 

Сорока В. І., Божок Л. В., Дерев’янко С. В., Дяченко Г. М., Прокопенко О. І., Агеєв В. О.
Властивості штамів мікроорганізмів Lactobacillus plantarum L5 і Bacillus subtilis B3 та перспективи їх застосування у тваринництві

     Повний текст:    
 

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН

Патыка Т. И.
Биопрепараты фитозащитного назначения на основе энтомопатогенов Вacillus thuringiensis

     Повний текст:    
 

Лісовий М. М., Пархоменко О. Л., Пархоменко Т. Ю., Чайка В. М.
Екологізація заходів регулювання чисельності фітофагів як шлях до збереження і відтворення ентомологічного агробіорізноманіття

     Повний текст:    
 

ВІРУСОЛОГІЯ

Головко А. М., Дерев’янко С. В., Бова Т. О., Сорока В. І., Кацимон В. В.
Конструювання видоспецифічних праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації тешовірусів та ентеровірусів свиней А і В

     Повний текст:    
 

Тряпіцина Н. В.
Оцінка рівня моноекспансії та асоціації вірусних інфекцій у насадженнях кісточкових культур України за даними моніторингових обстежень

     Повний текст:    
 

Демчук І. В., Зарицький М. М.
Проблеми оздоровлення картоплі методами біотехнології

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017