Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 12 (2010 p.)

Зміст

ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Гуральчук Ж. З.
Дія арбускулярних мікориз на надходження елементів живлення і стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля

     Повний текст:    
 

Комок М. С., Дімова С. Б., Волкогон В. В.
Оптимізація вмісту фітогормонів у біопрепараті комплексної дії Ризогуміні

     Повний текст:    
 

Kots S. Ya., Malichenko S. M., Mamenko P. M., Volkogon M. V., Mykhalkiv L. M.
Lectins and their role in formation and functioning of legume-rhizobial symbiosis

     Повний текст:    
 

Крутило Д. В.
Функціонування симбіотичної системи вигна китайська – бульбочкові бактерії

     Повний текст:    
 

Пищур І. М.
Вплив протруйників насіння ячменю на життєздатність бактерій Azospіrіllum brasilense 410, біоагенту мікробного препарату Мікрогуміну

     Повний текст:    
 

Дишлюк В. Є.
Вплив осадів стічних вод і продуктів їх переробки на мікробне угруповання та біологічну активність ризосферного грунту рослин кукурудзи

     Повний текст:    
 

Ключенко В. В., Баранська М. І., Чайковська Л. О.
Розвиток антибіотикорезистентних форм Enterobacter nimipressuralis 32-3 у ризосфері озимої пшениці

     Повний текст:    
 

Іщенко В. А.
Біопрепарати як фактор підвищення продуктивності гороху в умовах північного Степу України

     Повний текст:    
 

МІКРОБІОЛОГІЯ ТВАРИН

Кравченко Н. О., Дяченко Г. М., Головач О. В., Дмитрук О. М.
Біологічна активність L-форм мікобактерій туберкульозу великої рогатої худоби, трансформованих за впливу антибактеріальних препаратів

     Повний текст:    
 

Ястремська Л. С., Криштаб Т. П.
Поживні середовища на основі відходів птахофабрик для вирощування мікроорганізмів різних таксономічних груп

     Повний текст:    
 

Дерев’янко С. В., Халеп Ю. М., Агеєв В. О., Божок Л. В.
Економічна ефективність застосування пробіотичних препаратів для підвищення резистентності молодняку сільськогосподарських тварин

     Повний текст:    
 

ВІРУСОЛОГІЯ РОСЛИН

Тряпіцина Н. В., Васюта С. О.
Регіональні особливості поширення неповірусу скручування листя черешні в насадженнях вишні та черешні

     Повний текст:    
 

Волкова І. В., Демчук І. В.
Застосування рибавірину при оздоровленні сортів картоплі

     Повний текст:    
 

ІСТОРІЯ НАУКИ

Присяжнюк М. В.
Науково-консультаційна рада при Народному Комісаріаті земельних справ УСРР (1928–1930 рр.) як керівний осередок наукової сільськогосподарської думки в Україні початку ХХ ст.

     Повний текст:    
 

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Гаценко М. В.
Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості фосфатмобілізувальної бактерії Pseudomonas sp. 17

     Повний текст:    
 

Трепач А. О.
Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у ризосфері рослин пшениці озимої, інокульованих Rhizobium radiobacter

     Повний текст:    
 

Шаховніна О. О.
Фіксація молекулярного азоту у кореневій зоні перспективних вітчизняних сортів тритикале ярого

     Повний текст:    
 Решта сторінок (зміст, службова інформація, правила для авторів і т. п.)

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017