Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникВип. 14 (2011 p.)

Зміст

ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Волкогон В. В., Скорик В. В.
Шляхи активізації процесу асоціативної азотфіксації в агроценозах

     Повний текст:    
 

Буняк Н. М., Москалець В. В., Москалець Т. З., Москалець В. І.
Реакція сортів тритикале озимого на передпосівну бактеризацію насіння

     Повний текст:    
 

Гаценко М. В., Волкогон В. В., Луценко Н. В.
Технологічні особливості біокомпостування органічної речовини з українськими фосфоритами за участю Pseudomonas putida 17

     Повний текст:    
 

Комок М. С.
Фізіологічно активні речовини як фактор активізації азотфіксувальних симбіозів та азотного обміну сої

     Повний текст:    
 

Крутило Д. В.
Конкурентоспроможність штамів бульбочкових бактерій сої з повільним та інтенсивним ростом

Малиновська І. М., Літвінов Д. В.
Мікробіологічні процеси у кореневій зоні рослин гороху і пшениці озимої за вирощування їх у монокультурі та чотирипільній сівозміні

     Повний текст:    
 

Нестеренко В. М., Козар С. Ф., Жеребор Т. А., Усманова Т. О.
Особливості цистоутворення у Аzotobacter vinelandii і Аzotobacter chroococcum за впливу температури і вологості

     Повний текст:    
 

Пищур І. М., Канівець В. І., Ларченко І. В.
Вплив сучасних гербіцидів на формування бобово-ризобіального симбіозу рослин сої за використання мікробного препарату Ризогуміну

     Повний текст:    
 

Свєтлова Н. Б., Калініченко О. В., Серга О. І., Стороженко В. О., Улинець В. З., Токмакова Л. М., Трепач А. О., Таран Н. Ю.
Компоненти ліпід-пігментного комплексу листків пшениці озимої за інокуляції мікроорганізмами з фосфатмобілізувальною здатністю

     Повний текст:    
 

Скаржинський В. Ф., Брощак І. С., Федорчак Ю. Т., Токмакова Л. М.
Дія Поліміксобактерину на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах Лісостепу України

     Повний текст:    
 

Шерстобоєва О. В., Вага Л. І.
Активність штамів азотобактера з грунту агрофітоценозу пшениці озимої за різних систем її удобрення

     Повний текст:    
 

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН І ТВАРИН

Головко А. М., Ушкалов В. О.
Стан та перспективи розвитку біопромисловості України

     Повний текст:    
 

Демчук І. В., Волкова І. В., Пустовойт О. М.
Використання біопрепаратів для адаптації мікророслин картоплі до умов in vivo.

     Повний текст:    
 

Олійник Т. М., Слободян К. А., Слободян С. О., Грицай Р. В.
Оздоровлення насіннєвого матеріалу картоплі та його діагностика в системі біотехнологій

     Повний текст:    
 

Пархоменко О. Л., Лісовий М. М., Пархоменко Т. Ю
Ефективність нового препарату STAR-t на основі штаму Bacillus thuringiensis проти мінуючих шкідників

     Повний текст:    
 

Пиріг О. В., Дмитрук О. О., Мамчур О. Є., Коломієць Л. П.
Особливості розвитку рослин люпину жовтого за ураження вірусом жовтої мозаїки квасолі

     Повний текст:    
 

Тряпіцина Н. В., Кисельов Д. О., Медведєва Т. В., Васильєв Р. О.
Використання IRAP маркерів для контролю генетичної стабільності експлантів підщепи Гізела 6 після хемотерапії в культурі in vitro

     Повний текст:    
 Решта сторінок (зміст, службова інформація, правила для авторів і т. п.)

     Повний текст:    
 

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2017